Đi lễ cô Bơ

Tiệc cô Bơ bông, cô Ba Hàn Sơn vào ngày nào?

Cô Bơ là một trong những vị Thánh cô được nhắc rất nhiều trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Vậy ngày chính tiệc cô Bơ là ngày nào? Đền thờ chính cô Bơ ở đâu? Cô Bơ giáng đồng như thế nào? Căn cô Bơ có lộc gì? Căn cô Bơ là người có tính cách như thế nào?...