Gặp ma ở Trung Hoa đại luc

Gặp MA giữa Trung Hoa đại lục (Phần 2)

Trong thời gian em bị ốm bên kia thì ở nhà cũng có chuyện. Em gái em thường xuyên bị đau đầu mất ngủ, giữa đêm tỉnh giấc bởi những động chạm ở chân. Chính là cái thằng tí hon đấy ạ.