Gặp ma trong bệnh viện

Chuyện kinh dị trong nhà vệ sinh bệnh viện: Mùi cơ thể

Thời gian: 23h01'/20/10

Bác_sĩ_ngoại_khoa_01: Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra ở trong đó nữa, phòng vệ sinh tầng bốn khu B ngay chỗ tôi trực trước nay chưa từng xảy ra sự việc tương tự.