Gặp quỷ

Quỷ Dạ Xoa: Nguồn gốc, hình tướng, cách hoá giải

Trong dân gian chúng ta thường nghe mọi người nhắc đến quỷ Dạ xoa nhưng không nhiều người hiểu quỷ dạ xoa là gì? Quỷ dạ xoa có thật không? Hình tướng quỷ dạ xoa ra sao và nếu có lỡ bị gặp quỷ dạ xoa thì phải làm gì?