Học thiền

Cách khai mở các huyệt luân xa (Phần 4)

Người mới luyện tập nên nhớ các luân xa của mình hoạt động vẫn chưa hoàn hảo. Nếu cảm giác thấy hiện tượng lạ thoáng xuất hiện hoặc thấy trong giấc mơ cũng đừng đem ra phô trương, khoe khoang với người thân, bạn bè chung quanh, nếu không cái “tôi” trỗi dậy mạnh mẽ làm tính ngạo mạn bùng phát thiêu đốt mọi thành quả ban đầu