Hồn ma báo ân

Truyện ma hài hước: Lệ ơi, cho anh con đề

Chỗ xóm tôi có một cây me lớn, bọn nhỏ chúng tôi thường hay ra đó đùa giỡn và chơi đùa mỗi đêm. Điều đáng nói ở đây đó là chỗ cách cây me 3 mét có một cái vong chết trẻ.