Khốc dạ

Kỳ ngôn dị truyện: Tiếng khóc lúc nửa đêm Phần 2

Từ khi bà cố nội tôi đến vùng đất chôn đầu giải mà sống, vì giặc Tây săn lùng ráo riết mà bà phải đổi cả tên họ. Từ đó, gia tộc tôi mang họ Từ, nghĩa là bỏ lại tất cả. 

XEM LẠI PHẦN 1