Lăng mộ vua Trần Nghệ Tông

Truyền kỳ Yên Tử P14: Ứng xử thế nào với lăng mộ các vua Trần?

Đám săn kho báu đã đập vỡ các pho tượng hòng tìm kiếm vàng bạc bên trong.