Lễ khai quang tượng

Tại sao phải làm lễ Hô thần nhập tượng?

Có người cho rằng "Tất cả tượng ở đền, chùa, điện, ban thờ... đều mang giá trị hình ảnh tượng trưng" vậy nghi lễ hô thần nhập tượng để làm gì? Tại sao phải làm lễ hô thần nhập tượng? Hô thần nhập tượng có phải là hô ông thần nhập vào bên trong tượng không? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.