04/06/2021 11:48 View: 1154

Tượng không làm lễ khai quang điểm nhãn có linh không?

Lễ khai quang điểm nhãn tôn tượng Chư vị Chánh Thần có ý nghĩa như thế nào? Tượng các vị như Thổ Công hay Tài bảo Thần có thể nào từ một tượng bình thường Chư Thần không khế nhập nhưng tự thân tượng thức tỉnh tánh linh trở thành Ảnh Tượng Linh được không? 

tuong than tai, khai quang diem nhan

Tượng thần tài (Nguồn Internet)

Về việc cúng lễ Hô Thần Nhập Tượng hay Khai Quang Điểm Nhãn

Các ảnh tượng quý vị Chánh Thần hay là chư vị Phật Tiên Thánh Thần nói chung, khi chúng ta đưa về nhà đặt lên bàn thờ, dù là ảnh tượng mới được chế tác hay là ảnh tượng cũ đã từng được sử dụng nay chuyển về nơi thờ mới thì chúng ta nên làm buổi lễ an vị ảnh tượng chư vị, hay còn gọi là Hô Thần Nhập Tượng, Khai Quang Điểm Nhãn. Lễ này thỉnh mời các vị Chánh Thần, Hộ Pháp, Liên Thần đến thông điển tương hiệp nơi ảnh tượng mà đem lại an lạc khí cho nơi có thờ ảnh tượng ấy.

Ảnh tượng nếu đặt lên bàn thờ mà không làm buổi lễ này, thì thường không có các vị Chánh Thần, Liên Thần, Hộ Pháp trấn giữ. Khi ấy rất dễ xảy ra tình trạng tà linh tinh quái hoặc là chư âm linh quỷ mị đến tá dựa để hưởng hương hỏa, tín tâm của những người tiếp xúc ảnh tượng ấy.

Nếu có làm lễ nghiêm túc, nhưng mà người chủ nhà hoặc là người đàn chủ buổi lễ không có tín tâm rõ ràng, thiếu lòng hướng thiện, thiếu đức hạnh thì việc cúng lễ ấy cũng không đạt được kết quả như mong đợi. Tức là ảnh tượng ấy vẫn không có linh khí của chư vị Chánh Thần tương tác, chỉ đơn thuần là ảnh tượng như bình thường bày bán ngoài chợ.

Sau một thời gian thờ cúng tế lễ, nếu gia chủ hay những người tương tác với ảnh tượng có tâm tình hướng thiện, có tu tập và gìn giữ các giới luật của pháp môn họ tu hành thì có thể các ảnh tượng ấy nhận được điển quang của chư vị Chánh Thần trong khu vực ấy tương tác, đem lại an lạc khí cho không gian ấy.

Hoặc sau một thời gian dài thì ảnh tượng ấy có thể tự thức tỉnh tánh linh, trở thành một Ảnh Tượng Linh.

Tất nhiên về năng lực tâm linh Ảnh tượng Linh mới thức tỉnh không thể so sánh với một vị Chánh Thần thực sự. Nhưng ít nhiều cũng có những khả năng tương tác về tâm thức với nhưng người, vật trong không gian có thờ Ảnh Tượng Linh ấy. Theo thời gian, Ảnh Tượng Linh này có sự tu tập tinh tấn khi cảm ứng nhiều tâm tình, ý nguyện của chúng sinh trong không gian ấy. Từ đó có những sự thấu hiểu, tri ngộ, tương tác mang tính đem lại an lạc, trợ duyên cho chúng sinh có được phúc lạc thì cũng trở thành một vị Chánh Thần vậy.

KHÔNG PHẢI TƯỢNG PHẬT NÀO CŨNG CÓ PHẬT.

Có nhiều bạn trẻ thắc mắc rằng có phải những cái cây bị sét đánh là cây có ma quỷ ở không ?

Câu trả lời là không phải hoàn toàn như vậy, nhưng phần lớn cây bị sét đánh đều có ma quỷ trú trong đó.

Còn một chuyện nữa, đó là liệu tất cả những bức tượng Phật, Bồ Tát ở chùa, bên trong đó là Phật, Bồ Tát hết cả không?

Câu trả lời là không hẳn như vậy. Bên trong đó, nhiều khi là một con quỷ. Bạn có tin không?

Thông thường, một bức tượng có linh là khi đã được làm nghi thức hô thần nhập tượng. Nghi thức làm đúng, bức tượng ấy sẽ có vị ấy ở trong đó. Người đời lễ lạy, cung kính đúng đối tượng.

Nhưng có trường hợp, bức tượng ấy cũng được làm lễ, nhưng không đúng pháp, nên bức tượng ấy không có vị nào nhập vào đó cả.
Người đời thắp nhang, đặt đồ cúng, lễ lạy, cầu xin việc này việc kia.

Lúc này mới nảy sinh vấn đề, đó là mỗi lần thắp nhang lễ lạy bức tượng, là mỗi lần người đời lại cấp cho bức tượng vô tri ấy một chút it năng lượng, càng nhiều người lễ lạy, năng lượng được tích lũy vào trong bức tượng ấy càng lớn, dần dần bức tượng ấy trở nên có thần, khái niệm thần ở đây là cái khối năng lượng ấy. Khối năng lượng ấy nó sẽ có cái hình thức của bức tượng ấy luôn. Ví dụ bức tượng ấy tạc Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cái thần ấy nó có hình tướng như vậy luôn.

Khi đã có đủ năng lượng rồi, đủ mạnh rồi, nó tương tác với người lễ lạy nó. Ví dụ có người sắp đi buôn, đem lễ vật đến đó đặt và xin ngài Quán Thế Âm ( thực chất là nó) phù hộ... Nó nhận lễ vật và giúp cho chuyến hàng ấy trót lọt (có thể là hàng phi pháp). Người ấy càng tin tưởng, lại đem lễ vật đến, lại cầu xin... Nó lại được tiếp thêm năng lượng, lại tương tác... Như vậy, để có được sự phù hộ, đi liền với đó là một sự đánh đổi, đổi chác, hòn đất ném qua, hòn chì ném lại.

Các vị Chư Thiên, tướng Trời biết việc đó, trong các buổi tuần sát nhân gian, đều muốn giáng cho nó một búa cho tan tành thể phách, nhưng không thể làm được điều đó, vì mỗi lần các vị đưa búa lên là chúng nó chui vào trong các bức tượng các vị ấy trốn.

Chúng ta hãy tưởng tượng, sẽ như thế nào khi một ngày mưa gió nào đó, một bức tượng Quán Thế Âm ở một ngôi chùa nào đó bị sét đánh tan tành?

Sẽ không bao giờ có chuyện đó, phải không? Vậy nên, các "ông mãnh" ấy vẫn có đất sống.

Vậy nên, chưa chắc các bức tượng bạn lễ lạy hàng ngày là đúng các vị ấy.

***********************

Lâm Thục Ngân: Hùi đó mình nằm mơ, trong mơ có người dẫn mình đi chùa rồi nói. "Chùa bây giờ quỷ yêu không à. Chứ thờ cái gì." Mọi người biết tượng Phật bà trước chùa nào cũng có không? Người đó chỉ mình kêu nhìn đi. Thì mình thấy một con quỷ nữ khoác bào đỏ. Mắt trợn to nhìn mình. Và mình thấy rất nhiều người vẫn cúng bái. Rất ghê. Sau đó sợ quá nên giật mình tỉnh dậy luôn, không kịp nhìn thêm cái gìkhác nữa."

Vậy nên mới nói: Phật ở trong tâm. Có nhiều người kể chuyện Phật hiển linh thì đó chưa chắc đã là Phật. Chùa nào mà sư sãi không theo Chánh pháp, tham sân si thì ở đó cũng không có Phật !

Quy luật tam giới