Ma nữ nơi miếu cổ Hồ Lương

Truyện ma: Ma nữ nơi miếu cổ (Tập 2)

Hai thằng tôi khi đó tim đập thình thịch vừa hồi hộp vừa lo lắng, tôi đứng từ xa ngó một vòng xung quanh ngôi miếu nhưng có thấy gì đâu, không lẽ chỉ mỗi thằng Minh thấy, tôi cất tiếng gọi nhỏ

- Minh, Minh ơi, mày quỳ lạy ai rứa ? Đứng dậy đi về Minh ơi