Ma thần vòng

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 9)

....Khác chỗ nào nhỉ... tôi suy nghĩ mà chưa biết khác chỗ nào, cùng lắm thì qua các câu chuyện kể, hay các bộ phim ma đình đám, tôi thấy quỷ thì dữ dằn hơn ma.