04/06/2021 11:45 View: 14965

Ma thần vòng bắt người có đúng không?

--- Hỏi: Bạch Thầy, nghe nói rằng gia đình có người tự vẫn thì trong nhà đó sẽ tiếp tục có người tự vẫn theo. Xin hỏi có đúng không ạ?

ma than vong

Vì trong xóm con có xảy ra một chuyện như vậy: Gia đình đó tính đến nay đã có 3 người đều chết như thế, mà cái chị sau này thì vừa mới sinh em bé hai tháng, gia đình giàu có, tính năng nổ lại sắp đi nước ngoài. Thật đúng là không hiểu tại sao! Tư thế của chị ấy khi chết hơi bất thường, chết treo cổ nhưng chân thấp chân cao không bằng nhau giống như hơi bị bắt buộc vậy, tóc xõa, lưỡi thè ra, sắc mặt xanh mét thật ghê sợ, và lại chết trùng ngày với người trước. Có phải là do cái khuôn nên bị kéo theo không ạ, nếu là như vậy thì dùng cách nào để hóa giải cho những người sau, xin Thầy giải thích và chỉ dẫn ạ!

Con cũng nghe nói từ trước đến giờ cứ trường hợp chết như bị đâm xe, chết đuối,… là do bị kéo theo để thế mạng cho cái vong trước đi đầu thai, không biết có phải không thưa Thầy?

Đáp:

- Cùng nghiệp, thì sẽ chết giống nhau. Mà người chết họ về bắt người nào đi là chuyện có chứ không phải không. Nhưng mà cái người bị bắt đi là cũng phải tới số, là cái nghiệp mình tới lúc rồi thì mới bị bắt theo. Nên ví dụ như, có một người chú bị chết, ông trở về thấy thương đứa cháu nên muốn bắt theo, tại ông nghĩ cõi chết cũng đâu có gì đâu mà sợ, trong đó cũng sống cũng có nhiều chuyện cũng vui lắm, vì vậy ông rủ đứa cháu cùng chết. Sở dĩ ông không chọn ai mà ông chọn đứa cháu, tại vì đứa cháu cùng nghiệp với ông. Mà nếu, gia đình đứa cháu đó không có tạo cái phước gì, thì ông rủ nó đi liền. Nó đi thì tự nhiên bị bệnh sơ sơ trúng gió chết. Đó là bị ông chú bắt đi theo. Chuyện có thật chứ không phải không. Bởi vì cái người âm họ giết người sống cũng có cách giết chứ không phải không có. Cái cách gọi là “bắt” đi theo, mình gọi là chữ “bắt”, tức là người âm mà giết ngưới sống ấy. Chuyện đó có thật chứ không phải không đâu! Tuy nhiên, là nó cũng phải do nghiệp. Cái nghiệp tới rồi thì mới bị bắt, còn không thì ví dụ như họ muốn bắt, tự nhiên đứa cháu nó nói “thôi con không đi đâu”, nó vùng vẫy la hét. Cái thôi, không bắt được nữa.

Còn cái chết mà cứ thắt cổ, thắt cổ như vậy, là những người đó họ cùng nghiệp, đời trước họ gieo cùng cái nghiệp với nhau. Mà trùng cái nghiệp là gì? Hay siết cổ người khác. Mà siết cổ người khác là gì? Có trường hợp mình hay bẫy thú bằng cái vòng mà, con thú nó dẫm vào đó cái vòng siết cổ nó treo lên cho chết rồi mình bắt. Cái người mà bẫy thú bằng cái vòng đó thì sau này mình sẽ chết bằng thắt cổ. Hoặc là thời xưa, đời vua đời chúa cũng vậy, muốn hại kẻ địch của mình ấy, nhiều khi ra cái lệnh bắt buộc phải tự vẫn mà chết đi, đem một dải lụa lại bắt ông quan đó phải tự vẫn chết, không có đem chém. Nó có ba cách mà nhà vua phạt một người dưới mình phải chết. Một là chết chém, hai là chết thắt cổ, ba là uống thuốc độc. Thì đó, thì thường hay cho người ta chết cách nào mai mốt mình sẽ chết cách đó. Mà nhiều người đồng lòng thì sau này nối nhau mà chết theo đúng cách đó. Nó có cái nhân quả của nó. Chứ cái phước giàu sang thì còn, cái nghiệp giết cũng cũng vẫn còn, vẫn phải trả. Là như vậy.

Nghe nói là thế mạng cho cái vong trước đó đi đầu thai khi bị đụng xe những cái chỗ hay tai nạn, sự thất ấy, ở ngoài đường có nhiều cái vong linh họ vất va vất vưởng lắm, họ chết rồi họ nằm ngoài đó. Và không phải là chỉ bị đụng xe, có khi bị chết tầm bậy tầm bạ cũng lẩn quẩn ngoài đường. Mình đi ngoài đường chứ mình đi ngang qua ngang lại mấy con ma nhiều lắm chứ không phải không. Nhưng mà không phải là ai cũng bị ma xô vào xe đâu, mình có nghiệp nó mới xô mình. Lạ lắm, mình cứ tưởng là cái con đường đó nó ghê, lại đó là dễ bị ma nhát. Không có!

Mình có cái nghiệp đó, tự nhiên ma nó mới xô mình được. Còn mình không có cái nghiệp đó ma nó muốn xô xô không được. Mà ma nó xô tầm bậy nó mang tội, sau này nó bị trừng phạt dữ lắm.Cho nên, vì vậy mình cứ yên tâm mình tu hành. Lạy Phật, mình làm phước, bỗng dưng cái uy đức mình sáng ra, ma không dám lại gần.

Có nhiều người hay hỏi Thầy ví dụ như ma nhát, Thầy nói ma nó còn lại gần mình, nó nhát mình là do mình, mình tu chưa đủ uy đức. Nên ráng vậy, ráng từ bi, rang tôn kính Phật, ráng khiêm hạ, ráng làm phước, ráng ngồi thiền, tự nhiên ma dang ra xa à, không có bị.

_TT_ Thích Chân Quang