Mở phủ tam toà chúa bói

Chúa Sơn Trang là ai? Mẫu là ai?

Mẫu sơn Trang, Chúa sơn trang, Tam vị chúa mường, Tam Tòa chúa bói, Tam tòa tổ bói ...là ai? Tại sao lại có nhiều tên và khác nhau dẫn đến hiểu lầm về danh xưng của chư Thánh? Thậm chí có nhiều thủ nhang đồng đền đồng thầy còn không biết chúa sơn trang là ai?