Nghiệp âm MP3

Tuyệt phẩm truyện ma: NGHIỆP ÂM KỲ TRUYỆN

Không chỉ là một bộ truyện ma, NGHIỆP ÂM KỲ TRUYỆN mang trong mình giá trị văn hoá tín ngưỡng sâu sắc. Phản ánh đúng phong tục hầu đồng, thờ Thánh và cái nghiệp làm thầy mà từ xưa tới nay - không mấy người gánh nổi.