Nghiệp đổ nghề mổ gà

Truyện ma: Nghiệp đổ nghề mổ gà (Tập 2)

Cái chết của anh Thắng làm cả khu phố bàng hoàng. Chú thím thằng bé khăn gói quả mướp định đi, nhưng làng xóm láng giềng khuyên bảo ở lại mà lo hậu sự.