Nghiệp phá tha

Vong nhi có theo mẹ hay không? Làm gì để vong siêu thoát?

Thời gian qua, nhận được nhiều câu hỏi về nỗi niềm của những người mẹ đã phá thai, sảy thai, lưu thai: Rằng đứa bé có oán trách họ không, đã siêu thoát hay chưa, làm thế nào để cầu siêu cho vong nhi?.... Nay tôi vận dụng chút tri thức hạn hẹp, có đôi lời chia sẻ mong giúp các bạn phần nào hiểu sâu hơn và biết làm gì để con được sớm siêu sanh về cõi lành.