Người đã khuất

Truyện ma có thật: Lái xe gặp ma vì vạ miệng

Nói thật các thím thấy ma chưa ạ chứ lần này thì em tởn tới già rồi. Sau này không bao giờ nói chuyện bậy bạ ở chỗ rừng thiêng nước độc đâu.