Nữ quỷ trên cây mít

Truyện ma có thật: Nữ Quỷ trên cây mít (Tập 2)

Một tháng sau, anh H (chồng chị Q) lấy vợ mới. Mà chị vợ lần này lại là chị Yên. Chắc mọi người thắc mắc sao lại lấy chung chồng thì em cũng không biết, chị Yên bấy giờ cũng chửa bụng to tướng, mà cái nết chị cũng thay đổi hẳn.