Pháp thoại

Muốn cuộc đời BÌNH AN, phải biết những điều này

Bình an của một đời người nghĩa là không phải lo nghĩ quá nhiều. Nhưng làm thế nào để cuộc đời bình an? Hãy cùng nghe thầy Thích Pháp Hoà giảng Pháp để tìm ra câu trả lời cho chính mình