Đời là vô thường, hãy giác ngộ để TÂM bớt khổ - Thích Pháp Hoà

Đêm Nằm Nghe Lời Phật Dạy qua những bài giảng của thầy Thích Pháp Hoà. BỚT KHỔ BỚT GIẬN Để Tâm An Hướng Thiện Ngủ Ngon 

Bình luận