Tam phủ

Tam phủ là gì? Tam phủ thục mệnh là gì?

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu tại Việt Nam ta thường nghe mọi người nhắc về Tam phủ. Vậy Tam phủ là gì? Các khoá lễ trong Tam phủ? Lễ Tam phủ thục mệnh là gì? Nghi thức lễ Tam phủ thục mệnh? Ý nghĩa lễ Tam phủ thục mệnh? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.