Tam vị tổ bói

Chúa bói Then

Là một trong ba vị chúa bói nổi tiếng nhất Việt Nam, Chúa Bói Then thực sự là ai? Thần tích về bà chúa bói Then? Văn khấn chúa bói Then và nơi thờ chúa bói Then hiện ở đâu?