Tết giết sâu bọ

Mùng 5 tháng 5 âm 2021 là ngày nào? Ăn gì để giết sâu bọ?

Mùng 5 tháng 5 âm hàng năm chính là ngày Tết Đoan Ngọ hay còn được gọi là Tết giết sâu bọ. Vậy mùng 5 tháng 5 âm lịch năm 2020 là ngày nào? Ăn gì để giết sâu bọ? Ý nghĩa Tết Đoan Ngọ?