Tháng 5

Vì sao mùng 5 tháng 5 là Tết ông Đồng bà Cốt?

Mùng 5 tháng 5 là tết Đoan ngọ, tết chiết sâu bọ nhưng ngày này cũng còn là ngày Tết ông Đồng, bà Cốt. Vậy tại sao Tết mồng 5 tháng 5 lại gọi là Ngày Tết ông đồng bà cốt?