Thắp nhang

Vì sao phải đốt hương nhang trong các nghi lễ tâm linh?

Vì sao các hoạt động liên quan đến tâm linh lại thường có sử dụng đến nhang khói, mùi hương? Đốt hương - nhang trong tất cả các nghi lễ này có ý nghĩa gi? Để gọi người đã khuất về hay để có thể giao tiếp với người đã chết có đúng không? .. Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu