04/06/2021 11:50 View: 1215

Vì sao phải đốt hương nhang trong các nghi lễ tâm linh?

Vì sao các hoạt động liên quan đến tâm linh lại thường có sử dụng đến nhang khói, mùi hương? Đốt hương - nhang trong tất cả các nghi lễ này có ý nghĩa gi? Để gọi người đã khuất về hay để có thể giao tiếp với người đã chết có đúng không? .. Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu

dot nhang khi cung le

Những nơi cần sự thanh tĩnh, yên tịnh, trong lành như là đền thờ, miếu, chùa chiền... hay là tĩnh thất, trà thất, nhà tang lễ, phòng thờ thường có sử dụng các loại nhang khói trong các hoạt động của các nơi ấy. Việc sử dụng mùi hương khử trược này có liên quan đến Thập Đức trong Hương Đạo.

Đó là mười điều tốt đẹp hành giả có được khi luyện tập, thực hành Hương Đạo.

1. Cảm các quỷ thần: cảm ứng thông linh với chư linh Tam Giới

2. Thanh tịnh tâm thân: Thân tâm được thanh tịnh

3. Năng trừ ô uế: Tiêu trừ ô uế, trược khí

4. Năng giác thụy miên: Giúp tỉnh táo không buồn ngủ

5. Tĩnh trung thành hữu: Trong yên tĩnh tình bạn hình thành

6. Trần lý thâu nhàn: Buông xả các sự phiền não thế gian

7. Đa nhi bất yếm: Nhiều vẫn không chán ngán

8. Quả nhi vi túc: Khiêm tốn thì đủ đầy, biết đủ thì đủ.

9. Cửu tàng bất hủ: Lưu giữ lâu không hư hại

10. Thường dụng vô chướng: Dùng thường không có chướng ngại

Nhờ 10 tính chất đặc biệt trên, nên Hương/ Nhang đã được sử dụng bao đời nay với các nghi lễ cần sự trang nghiêm thanh tịnh vậy.

Quy tắc để thắp hương đúng và hiệu quả

Để việc thắp hương được đúng và hiệu quả, cần phải thực hiện nghiêm túc vài điều kiện sau đây: Tâm thành, Hương thơm, Lễ đủ.

1.Tâm thành:

Nghĩa là phải có đức tin nơi tâm linh như trên đã nói, không điều kiện, không vụ lợi, thông xuốt, thấu đáo, vững như bàn thạch.

2. Hương thơm:

Nghĩa là phải dùng loại hương có mùi thơm thực sự thì mới hiệu quả. Giống như yếu tố dẫn truyền được nhanh, mạnh. Hương chẳng có mùi thơm, thắp lên khói um tùm, hôi mù, chẳng khác gì đường truyền kém chất lượng, bị hỏng hóc, bị trục trặc, bị hư hại không thể hoạt động nổi.

3. Lễ đủ:

Nghĩa là phải có một chén nước, một chén trà, một chén rượu ( vô tửu bất thành lễ). Đây là những yếu tố cơ bản cầu thành như một nguyên tắc bảng Cửu Chương cơ bản phải thuộc lòng. Những ai có thể làm theo được như trên ắt trong cuộc đời không ít thì nhiều những điều xứng ý toại lòng.

Tại sao thắp hương lại dùng số lẻ?

Đây là nguyên lý Dịch học. Số lẻ là số Dương ( Thiên -Trời ) là số Sinh. Số chẵn là số Âm ( Địa – Đất ) là số Thành.

  • Số Sinh là biểu tượng cho sự sinh sôi, sinh trưởng và phát triển biến hóa không ngừng.
  • Số Thành là biểu tượng cho sự việc đã xong (thành) đã hoàn thành, không còn có sự thay đổi, biến hóa, không thể phát sinh và phát triển nữa, dừng lại và chết.

Vì chúng ta đang sống, đang sinh trưởng và phát triển, ngày càng tiến hóa cao hơn nữa, nên chúng ta dùng số lẻ khi thắp hương.

Ý nghĩa từng số nén hương thắp:

  • 1. Nếu thắp 1 nén hương thơm : biểu tượng của sự Tâm thành, tấm lòng chuyên nhất, không sai lệch niềm tin.
  • 2. Nếu thắp 3 nén hương thơm : biểu tượng cho 3 cõi Cõi Trời, Cõi Phật và Cõi Thánh Thần.
  • 3. Nếu thắp 5 nén hương thơm : biểu tượng cho Ngũ Hành luân chuyển, bồi đắp và tiếp nối, phát sinh, biến hóa.
  • 4. Nếu thắp 7 nén hương thơm : Số 7 là Thất (mất) nên biểu tượng cho sự Vĩnh biệt, ra đi mất mát, đau thương lớn lao. Số này thường chỉ được dùng ở nơi các nghĩa trang liệt sĩ hoặc những hoàn cảnh tương tự.
  • 5. Nếu thắp 9 nén hương thơm : biểu tượng 9 phương Trời. Chỉ áp dụng trong đựng đàn tế lễ kêu tới các vị Tiên Thánh Thần
  • 6. Nếu thắp 10 nén hương thơm : Biểu tượng cho 10 phương Chư Phật, Chư vị Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng. Chỉ áp dụng trong đại lễ khánh thành Chùa, Hô thần (Phật, Bồ Tát) nhập tượng.

Nên khi chúng ta chọn mua hương để thắp trên ban thờ cần chọn lựa cẩn thận, không nên mua các loại hương hóa chất không sạch sẽ mà lại độc hại cho sức khoẻ để thắp trên ban thờ. Hương sử dụng hóa chất rẻ nhưng độc hại cho sức khoẻ của chúng ta và không mang được tính chất tôn nghiêm thành kính đối với trời phật và tồ tiên ông bà. Hương không sử dụng hóa chất, nguyên liệu tự nhiên bằng các thảo mộc thì giá thành cao nhưng không ảnh hưởng đến mọi người, lại thể hiện được lòng thành kính và sự tôn nghiêm với trời phật, tổ tiên ông bà.

Tamlinh.org