Thầy bói

Bốc phét có ‘linh đơn’ chữa bệnh tâm thần, thầy bói lừa chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

Sau khi nhận 3 tỉ đồng, Phước tổ chức lễ cúng, đưa các thông tin giả về việc mời các thầy là người Trung Quốc luyện hạt linh đơn cho gia đình bà K. ăn để chữa bệnh tâm thần.