Tiệc ông Hoàng Bảy

Hát chầu văn ông Hoàng Bảy Bảo Hà (Lời)

Bản chầu văn ông Hoàng Bảy Bảo Hà là một trong những bản chầu văn hay nhất, cũng gắn liền với các giá hầu ông Hoàng Bảy linh thiêng. Vậy lời chi tiết cho bản hát văn giá chầu ông Hoàng Bảy như thế nào?