Trẻ chậm phát triển

Phương pháp điều trị tự kỷ cho trẻ bằng Phật Pháp

Hôm nay, Tamlinh.org sẽ chỉ cho mọi người không may có con em mình bị tự kỷ có thể giúp các bé dần dần trở lại bình thường bằng con đường Phật Pháp, Từ Bi.