Truyện ma có thật trong quân đội

Truyện tâm linh: Gặp ma bộ đội ở Biên Hoà

Mình xin phép được kể tiếp series những câu chuyện ma có thật ở Biên Hoà. Đây đều là những câu chuyện mà mình mắt thấy tai nghe trong thời gian đóng quân ở sân bay Biên Hoà - Đồng Nai