Truyện Thiện và Ác full

Truyện ma kinh dị: NGÕ CỤT (Tập 2)

- Gia đình cô muốn nó học hành tốt, có cái tấm bằng để sau này đỡ khổ. Mới cho nó ăn học tốt nhất, rồi nó thi đỗ một trường có tiếng, gia đình mừng lắm dốc toàn tâm toàn ý vào em nó. Rồi đêm hôm đó nó nhận được điện thoại ngày mai lớp tổ chức ngoại khóa, nó mới phải đi trong đêm cho kịp. Rồi không may nó gặp phải vận hạn, bị cướp xong giết luôn.