18/04/2022 07:30 View: 6107

Tử vi: Thất sát đóng cung quan lộc

Thất Sát ở cung sự nghiệp, chủ về năng lực quản lí tốt, nhất là trường hợp "Tử Vi, Thất Sát" đồng độ.

 

Thời cổ đại không có ngành công nghiệp, có thể tụ tập được đông người nhất, mà còn có thể phát huy năng lực quản lí nhiều nhất chỉ là quân đội. Cho nên cổ nhân luận Thất Sát thủ cung sự nghiệp, ắt sẽ nhờ võ nghiệp mà vinh thân. Ở thời hiện đại, có thể là quản đốc công xưởng, cũng có thể là giám đốc quản lí nhân sự trong công ti lớn.

Hễ làm công tác quản lí thì cần phải ân uy có đú. Thất Sát thủ cung sự nghiệp thì uy thì có dư mà ân thì bất túc, trường hợp "Tử Vi, Thất Sát" đồng độ càng đúng. Cho nên được Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tam Thai, Bát Tọa "triều củng" là rất quý. Được vậy thì có thể "cương nhu tương tề", dù ngàn vạn người cũng có thể ra hiệu lệnh.

Thất Sát không nên có sát tinh đồng độ; có Hỏa Tinh, Linh Tinh hội hợp lại càng không nên; chủ về theo võ nghiệp hay quàn lí nhân sự đều chủ về sinh phiền phức, thậm chí còn gặp bất trắc, hoặc sóng gió trùng trùng.

Thất Sát có sát tinh đồng độ, rất nên có một nghề tùy thân, vì vậy cần phải học tập kĩ thuật chuyên môn, không nên làm công tác quản lí.

Cho nên, Thất Sát thủ cung sự nghiệp, bản cung không có sát tinh mới nên theo võ nghiệp. Nếu có sát tinh mà gia nhập quân đội hay cảnh sát, thì phải "cư an tư nguy"; các sao sát, kị, hình mà nặng, phần nhiều đều gặp bất trắc; trường hợp hội Liêm Trinh Hóa Kị, hoặc Vũ Khúc Hóa Kị, càng phải đề phòng nguy cơ.

Thất Sát thủ cung sự nghiệp, còn chủ về vất vả, phàm việc gì cũng phải đích thân ra tay, dù có nhiều người dưới quyền nhưng vẫn khó an nhàn.

Thất Sát có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, thích hợp lãnh vực thiết kế.

Thất Sát có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, gặp sao cát thì cọ khéo suy nghĩ, thường ra ngoài dự liệu của người khác; gặp sao hung thì cuộc đời phần nhiều là không tường, dẫn đến kết cục không cát lợi.

Thất Sát có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, không nên đầu cơ, dù cung mệnh gặp "Hỏa Tham", "Linh Tham", cũng chủ về bạo phát bạo bại.

Thất Sát thủ cung sự nghiệp (cung mệnh cũng vậy), cần phải chú ý bồi dưỡng hậu thiên, cần phải lấy "nhân hòa" làm tôn chỉ đầu tiên, huấn luyện kĩ năng là kế đó. Thiếu hai điều này, dù làm nghề gì, nhưng do hậu thiên tu dưỡng khác nhau sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mệnh vận thực tế, nên cùng một tinh hệ mà cảnh ngộ cát hung họa phúc sẽ khác nhau.

Thất Sát thủ cung sự nghiệp mà có sát tinh, gặp Kình Dương, Thiên Hình, có thể theo ngành phẫu thuật ngoại khoa, châm cứu, khoa phụ sản, nha khoa, v.v... Liêm Trinh Hóa Kị thì càng thích hợp.

Nếu có sát tinh mà không có Hóa Kị hội hợp, thì nghề nghiệp vẫn phải có tính chất dùng công cụ bén nhọn là chính. Như điêu khắc, hớt tóc và khoa học kĩ thuật kim thuộc, v.v...

Thất Sát đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, thích hợp nghề nghiệp thuộc hành kim hay hỏa, như luyện kim, nâu ăn, làm tóc, v.v...

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối nhau với "Vũ Khúc, Thiên Phủ", có sát tinh, rất thích hợp lãnh vực thiết kế, chủ về có ý tưởng đặc biệt, dễ được tán thưởng. Nếu có các sao phụ, tá hội hợp, cũng có thể chủ trì quản lí sản xuất hoặc công ti, hoặc theo võ nghiệp.

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, cũng có thể làm việc hưởng lương trong lãnh vực kinh tế tài chính; nhưng nếu gặp "Hỏa Tham", "Linh Tham" thì cần đề phòng có nhanh rồi mất nhanh, hoạnh phát rồi hoạnh phá.

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Vũ Khúc Hóa Lộc, thì nên theo võ nghiệp, hoặc lãnh vực kinh tế tài chính; hội Tham Lang Hóa Lộc, thì thích hợp kinh doanh buôn bán, chí bất lợi về đầu cơ; hội Phá Quân Hóa Lộc, thi sự nghiệp không chỉ một mối, có nguồn tiền tài từ nhiều phương diện; gặp Lộc Tồn, thích hợp làm việc hưởng lương, không nên tự sáng lập sự nghiệp. Nếu Tham Lang Hóa Kị, thì cuộc đời ít nhất sẽ có một lần gặp trắc trở lớn; nếu Vũ Khúc Hóa Kị, thì chỉ thích hợp làm việc hưởng lương trong lãnh vực sản xuất; hoặc dùng kĩ năng chuyên môn, quản lý kế hoạch để khởi nghiệp.

Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, đối nhau với "Tử Vi, Thiên Phú", chủ về một mình đảm trách công việc; hội Phá Quân Hóa Lộc thì cuộc đời ít nhất sẽ có một lần thay đổi nghề nghiệp quan trọng; hội Tham Lang Hóa Lộc, thích hợp kinh doanh buôn bán, vẫn không nên đầu cơ; hội Tử Vi Hóa Khoa hay Thiên Phủ Hóa Khoa thì danh lớn hơn lợi, nên tranh thú học tập và cần nhiều kinh lịch, tiển bạc nhiều hay ít là tùy thuộc vào hai điều này; nếu đồng cung với sát tinh, thì thích hợp lãnh vực công nghệ,

Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, là rơi vào "Thiên La, Địa Võng", dù gia nhập quân đội hay cánh sát cũng nên chức võ mà làm việc văn.

Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thu cung sự nghiệp, nêu kinh doanh làm ăn thì thích hợp quy mô lớn, nếu sản xuất, cũng cần phải tự phân phối, bất kể công hay thương đều không nên đầu cơ.

Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung sự nghiệp, nhất định sẽ danh lớn hơn lợi. Rất ưa gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, Phá Quân Hóa Quyền, chủ về quyền và lợi đều có; dù có sát tinh cũng lá "phú cục". Không có sát tinh mà gặp các sao phụ, tá cát, thi chủ về sau khi trải qua một thời kì khó khăn rốt cuộc thành hữu dụng, có thế theo võ nghiệp mà vinh thân.

Nếu gặp Liêm Trinh Hóa Kị thì thích hợp nghề nghiệp có liên quan đến máu.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái - Nguyễn Anh Vũ biên dịch