Các giá hầu đồng

Tại sao phải hầu đồng? Hiện tượng THÁNH giáng bóng thật không

Tại Việt Nam, rất nhiều người luôn đặt câu hỏi vì sao phải hầu đồng? Vì sao phải chuẩn bị một canh đàn tốn kém rất nhiều chi phí tài vật, công sức, vàng mã, chỉ để nhảy múa thôi? Vậy theo quan điểm của đạo Mẫu, tại sao phải Hầu Đồng, hầu bóng? Hiện tượng giáng bóng khi hầu đồng có thật không?