Cô Chín đền sòng

Truyện ma: Tìm mộ quê nội - Căn cô Chín (Tập 6)

Ông thầy cúng trông thấy màn này thì khá hoảng, ông hỏi nhà em

“Nhà anh chị không có ai tín hay sao? Bị hành đến mức này rồi mà không biết là cô này có căn hả”