Con cầu tự

Truyện ma có thật: Đứa con cầu tự

Các bạn đã ai từng cầu con chưa? Kiểu như đi lễ đền, lễ chùa cầu xin con ấy. Cầu xong có đến tạ lễ hay không?

Mình kể cho nghe câu chuyện về gia đình bà chị. Nhà bác sinh được 4 người con gái. Con lớn nhất bây giờ cũng 40 tuổi rồi. Bình thường ông bà ít đi lễ chùa lắm. Hai bác đều là thầy giáo làng cả.