Cúng cô hồn tại nhà

Cúng cô hồn thập loại chúng sinh: Cách sắm lễ, văn cúng và kiêng kỵ

Bài này sử dụng được cho rằm tháng bảy âm lịch, và cũng là dùng để cúng cho cô hồn lúc nào cũng được, tức là dùng để cúng hàng tháng – vào mùng 2 và 16 âm lịch tại miền Nam, mùng 1 và rằm tại miền Trung và Bắc. (Cúng vào chiều tối).