Cúng đầy tháng cho bé

Không cúng mụ cho bé có sao không?

Cúng mụ, cúng đầy tháng cho bé là một trong những nét đẹp văn hoá tâm linh truyền thống mà các gia đình vẫn đang gìn giữ. Nhưng có cần thiết phải tổ chức nghi lễ bày mâm cúng 12 bà mụ, ba Đức ông hay chỉ cần làm mâm cơm báo cáo tổ tiên, tỏ lòng thành và thông báo sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình là được?