Đại ngàn Yên Tử

Truyền kỳ Yên Tử P14: Ứng xử thế nào với lăng mộ các vua Trần?

Đám săn kho báu đã đập vỡ các pho tượng hòng tìm kiếm vàng bạc bên trong.Truyền kỳ Yên Tử P5: Đi tìm nơi vua Trần Nhân Tông chết theo thế sư tử tọa

Vừa vạch trúc đi, tôi vừa tự hỏi, không biết Điều Ngự giác hoàng Trần Nhân Tông nằm chết ở đâu nếu không phải khu vực trúc ken dày này? Chẳng có thứ cây gì mạnh mẽ như trúc. Hễ trúc đã mọc lên, thì đố cây gì sống được.

Truyền kỳ Yên Tử P4: Giật mìn, phá nát cảnh đẹp cõi tiên

Suốt nhiều năm qua, chỉ có lâm tặc và bọn săn đồ cổ biết đến ngôi chùa cổ Hồ Thiên này và việc chúng làm không phải báo cho các nhà chức trách, mà đem xà beng, thuổng, cuốc vào đào phá tìm đồ cổ.

Truyền kỳ Yên Tử P3: Huyền thoại ngôi chùa từng đẹp nhất thiên hạ

Tại chùa, hiện vẫn còn một tấm bia đá xanh rất lớn, rất đẹp, có nội dung ca ngợi cảnh đẹp thiên đường của Hồ Thiên và ca ngợi công đức vô lượng của chúa Trịnh khi trùng tu ngôi chùa này. Văn bia có đoạn: “Ngọn núi Đôi nổi tiếng miền Đông là thắng cảnh bậc nhất trong thiên hạ. Vân am long động (am mây hang rồng) sừng sững xanh xanh mây dồn gấm tụ đá núi liền tận Quỳnh Lâm Bảo Đài. Giáp ất lô trước đều là cảnh vắng rừng già vậy.

Truyền kỳ Yên Tử P2: Những di sản tuyệt đẹp còn hoang phế

Những ngôi tháp đá đẹp tuyền trần, nguyên vẹn, cổ kính, với những tảng đá xanh lớn được ghép khít, không thể phá nổi bằng xà beng, bùa rìu, thì chúng nhồi mìn tự tạo vào chân tháp và giật đổ. Vậy nên, chả ngôi tháp nào trong đại ngàn Yên Tử còn nguyên vẹn.