Đạo thiên chúa giáo

Truyện ma: Trang điểm cho người chết (Tập 5)

Đầu tháng 9 năm 2009 sau ngày cải táng bố thì một mình mình phi xe đến chợ Hải Hậu hỏi thăm người ta về một bà già nhai trầu! Nhà bà nằm sâu trong con ngõ nhỏ heo hút đầy bùn đất.