Điện An Sinh

Truyền kỳ Yên Tử P14: Ứng xử thế nào với lăng mộ các vua Trần?

Đám săn kho báu đã đập vỡ các pho tượng hòng tìm kiếm vàng bạc bên trong.Truyền kỳ Yên Tử P9: Đau lòng lăng mộ 3 vị vua Trần trên đỉnh núi

Theo ông Hứa Văn Phán, thủ nhang đền An Sinh, sau khi đưa mộ các vua Trần từ Thái Bình ra An Sinh, nhà Trần cho xây dựng lăng Tư Phúc, rồi dựng điện An Sinh để thờ dưới chân núi. Hàng năm, đến ngày lễ lạt, giỗ chạp, các vị vua về dâng hương tại điện An Sinh, rồi đi lên núi chiêm bái 3 vị vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Giản Định.

Truyền kỳ Yên Tử P8: Câu chuyện khó tin ở “nghĩa địa” các vua Trần

Mới đây, nhà sử học Đặng Hùng (Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình) đã xuất bản cuốn sách: “Long Hưng – đất phát nghiệp vương triều Trần”, rủ tôi về vùng Long Hưng xưa để viếng các vua Trần, tiện thể tham quan các công trình đền đài, di tích lịch sử có tuổi 700 năm.