Động thổ

Mượn tuổi làm nhà: Những lưu ý cơ bản cần hiểu rõ

Có một câu hỏi mà mọi người hay hỏi: năm nay tuổi tôi có làm được nhà không? Thực ra, tuổi rất ít quan trọng, mà mảnh đất đó, hướng đó năm đó có làm được hay không, đấy mới là quan trọng.