Giàu có

Xem CHỮ KÝ đoán tương lai, tính cách

Xem chữ ký hay xem tướng chữ ký có thể tiết lộ khá nhiều về tính cách và sự nghiệp của một người vì chữ kí là biểu tượng của mốt cá nhân. Cổ nhân xưa đã có câu: 

"Làm người ai chẳng có tên.

Ký thành nết chữ số liền hiện ra.

Tương lai hung, kiết, hiền hòa?

Hiện trên nét chữ ấy là mệnh nhân."