Huyền thuật

Phân biệt giữa TRIỆN ẤN & LINH PHÙ

Vì sự tù mù vô định của phần đông đại chúng về huyền pháp, tâm linh đã biến thành đất diễn của nhiều kẻ tà ác mượn chốn tâm linh làm điều xằng bậy, làm nguy hại đến nhiều gia đình và làm cho niềm tin của đại chúng về chánh pháp bị dao động, thoái thất! Chính vì lẽ như vậy cho nên hôm nay Tamlinh.org xin được chia sẻ bài giảng của sư thầy Tuệ Minh (Quy luật tam giới) một vài điều ngộ nhận, nhầm lẫn của người đời thế gian về PHÙ CHÚ, BÙA PHÉP.