Lễ cầu siêu

Cầu siêu là gì? Nghi thức lễ Cầu Siêu cho vong linh?

Lễ cầu siêu là một buổi lễ được thực hiện một cách nghiêm trang. Lễ này nhằm tập hợp được nhiều người cùng nhau cầu nguyện, trì kinh chú, cúng thí thực cho chư linh. Nhờ vậy mà họ cảm thấy được sự quan tâm của người khác đối với mình, từ đó những đau khổ cô đơn của họ dần được xoa dịu.