Ma xóm trọ full

Truyện ma: Xóm trọ (Tập 3)

Lại có người lay tôi dậy khi mới chợp mắt không lâu, lần này tôi nhìn đồng hồ, mới 3 giờ sáng...

Mẹ kiếp !