Thần chú

BÙA CHÚ: Học chẳng đến nơi, tự gây thêm nghiệp

Gần đây các cuốn sách bán bùa, dạy làm bùa nhan nhản rồi các loại bùa in sẵn cũng được rao bán. Các thầy pháp thầy đồng mới nổi hay tự phong cũng tự tiện mà sử dụng những bùa chúa này. Công dụng có được không, hiệu quả ra sao thế nào ít ai biết, nhưng còn hậu quả thì chắc chắn là khôn lường.