Thanh Hoá

Linh thiêng đền Mẫu Phố Cát tại Thanh Hoá

Di tích và thắng cảnh Đền Mẫu - Phố Cát trước đây thuộc xã Thành Vân, nay là thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.