Thánh

Tu Đạo Mẫu: Thật Tâm, thật Tính, thật Lính, thật Đồng

Thân làm con nhà Thánh; hẳn ai cũng biết đến câu “Thật tâm, thật tính, thật lính, thật đồng”; chúng ta đều cùng đồng tình như vậy và đem khuyên nhủ lẫn nhau. Lời người xưa ý tại ngôn ngoại, tưởng như đã quá rõ ràng mà thật muôn phần thâm sâu.Ăn mày Phật Thánh là gì?

Bài này dành tặng cho những ai hay đi lễ Đền Chùa, hay cầu nguyện, cầu xin ... Đọc xong nguyện gì cũng thành, cầu gì cũng đắc "sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm"