Thờ nhà Trần

Trần Triều: BÁT KHÍ của dòng ĐỒNG NHÀ TRẦN

Con đồng Nhà Trần phải là người biết giữ khí tiết, như Đức Thánh giữ bằng được, học theo Thánh có đủ khí tiết dù thác mà vẫn như còn sống. Còn con đồng Nhà Trần mà thất tiết, tuy sống mà như đã chết.Tứ vị Vương tử nhà Trần trong tín ngưỡng thờ Trần Triều

Trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, bốn người con trai của Hưng Đạo Đại Vương được con nhang đệ tử rất mực phụng thờ, gọi chung là Tứ Vị Vương Tử. Vậy bốn vị Vương Tử này là những ai? Đền thờ ở đâu? Khi ngự đồng các ngài như thế nào? Ngày hoá (thác) của từng vị ra sao?... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu

Bản văn Thỉnh Hưng Trí Đại Vương

Tứ vị vương tử của nhà Trần khi ngự đồng đều mặc áo đỏ, xiên lình hai bên má. Vậy bản hát văn khi thỉnh Hưng Trí Đại Vương như thế nào? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu